เปิดจำหน่าย 3 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 3 March 2024 10AM (GMT+7)

‘2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok’
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: BHIRAJ HALL, BITEC
►ราคาบัตร : 6,300 (VIP), 5,300, 4,500 และ 2,500 บาท
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: www.beyondinbkk.com

‘2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok’
►Date : 6 APRIL 2024 (SAT) | 6PM
►VENUE: BHIRAJ HALL, BITEC
►Ticket Price : 6,300 (VIP), 5,300, 4,500 and 2,500 Baht
►Ticket Open: March 3rd, 2024, 10AM onward
►Sale channel: www.beyondinbkk.com